Website Banner
   
         » ขอใบเสนอราคา  
         » การกำหนดขนาดบ้าน  
         » สายพันธุ์สัตว์เลี้ยง  
   
         » ขั้นตอนการสั่งทำบ้าน  
         » สถานะบ้านกำลังทำ  
         » สินค้าพร้อมส่ง  
     
 
 Line id :@petshomedd
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
     
     
             การกำหนดขนาดบ้าน  
     
  ขนาดบ้านสำหรับน้องหมา  
 
 Size SS 0.6 x 0.6 x 0.8 m.  
 Size S 0.8 x 0.8 x 1.0 m.
 Size M 1.0 x 1.0 x 1.25 m.
 Size L 1.2 x 1.2 x 1.35 m.
 Size XL 1.2 x 1.5 x 1.5 m.
 Size XXL 1.2 x 1.8 x 1.6 m.
 Size EXXL 1.2 x 2.0 x 1.6 m.
 
     
 
 Size SS เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์เล็กจิ๋ว เช่น มินิเจอร์ 1 ตัว
 Size S เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์เล็ก เช่น ปอมเมอเรเนียล 1 ตัว
 Size M เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์เล็ก เช่น พุดเดิ้ล บีเกิ้ล ปั๊ก 2 ตัว
 Size L หรือหมาพันธุ์ใหญ่ เช่น โกลเด้น บางแก้ว ลาบาดอร์ ร๊อตไวเลอร์ 1 ตัว
 Size XL
 
เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์ใหญ่ เช่น โกลเด้น บางแก้ว ลาบาดอร์ ร๊อตไวเลอร์ 1 ตัว
หรือหมาพันธุ์เล็ก 3-4 ตัว
 Size XXL
 
เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์ใหญ่ เช่น โกลเด้น บางแก้ว ลาบาดอร์ ร๊อตไวเลอร์ 2 ตัว
หรือหมาพันธุ์เล็ก 4-5 ตัว
 Size EXXL
 
เหมาะสำหรับน้องหมาพันธุ์ใหญ่ เช่น โกลเด้น บางแก้ว ลาบาดอร์ ร๊อตไวเลอร์ 2 ตัว
หรือหมาพันธุ์เล็ก 4-5 ตัว
 
     
  คุณอาจกำหนดให้ใช้บ้าน Size ใหญ่สำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่รวมกันหลายๆ ตัวได้ เช่น บ้านหมาขนาด EXXL สำหรับหมาพันธุ์ปอม 4 ตัว เป็นต้น และคุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้านได้ เช่น กั้นเป็นห้องๆ ในกรณีที่ต้องการแยกกลุ่มหรือแยกเดี่ยวได้เช่นกัน       
    
ทั้งนี้ ขนาดบ้านอาจแปรผันตามการใช้งานจริงของลูกค้าได้ ไม่เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดให้ข้างต้น ถ้าจะสั่งทำขนาดพิเศษต้องตกลงกันเป็น case by case ค่ะ เพราะจะมีผลถึงวิธีการขนส่ง การติดตั้ง การเตรียมพื้นที่ด้วย เป็นต้น
 
     
     
Current Pageid = 420