Website Banner
   
         » ขอใบเสนอราคา  
         » การกำหนดขนาดบ้าน  
         » สายพันธุ์สัตว์เลี้ยง  
   
         » ขั้นตอนการสั่งทำบ้าน  
         » สถานะบ้านกำลังทำ  
         » สินค้าพร้อมส่ง  
     
 
 Line id :@petshomedd
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
     
     
             แบบบ้านสัตว์เลี้ยง  
     
 
แบบบ้านสัตว์เลี้ยง
แบบบ้านของเราเป็นแบบบ้านประยุกต์ คือ ในแบบเดียวกันสามารถทำให้เป็นบ้านหมา บ้านแมว บ้านกระต่าย หรือ บ้านไก่ได้ โดยการเพิ่ม Option ต่างๆ เข้าไปให้เหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด เช่น
 
 
สำหรับหมา เปลี่ยนบานประตูเป็นแบบบานสวิง บันไดขึ้นชั้น 2 เป็นแบบขั้น
สำหรับแมว เพิ่มชั้นลอยด้านในตามจุดต่างๆ เป็นชั้นนอนสำหรับแมว
สำหรับกระต่าย เปลี่ยนพื้นเป็นไม้ระแนง เพิ่มถาดรองขี้กระต่ายด้านล่าง บันใดเป็นแบบแผ่นไม้ลาด
สำหรับไก่
 
เปลี่ยนพื้นเป็นไม้ระแนง หรือลวดตะแกรง เพิ่มถาดรองขี้ไก่ด้านล่าง เพิ่มชั้นนอนไก่
เพิ่มคอนให้ไก่เกาะนอน เพิ่มรังไข่สำหรับให้ไก่เข้าไปไข่ เป็นต้น
 
     
  ** ราคาบ้านจะแปรผันตามส่วนประกอบที่เพิ่มเข้าไป เช่น บ้านหมาจะถูกสุด ตามด้วยบ้านแมว บ้านกระต่าย
และบ้านไก่จะแพงสุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Option อื่นๆ ที่เพิ่มตามที่ตกลงกันไว้ด้วย เช่น ไฟ พัดลม เป็นต้น
 
     
 
   
PH-01
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-02
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-03
รายละเอียดเพิ่มเติม
         
         
   
PH-04
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-05
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-06
รายละเอียดเพิ่มเติม
         
         
   
PH-07
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-08
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-09
รายละเอียดเพิ่มเติม
         
         
   
PH-10
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-11
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-12
รายละเอียดเพิ่มเติม
         
         
   
PH-13
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-14
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
PH-15
รายละเอียดเพิ่มเติม
         
 
     
     
Current Pageid = 412